fbpx
โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 33 , วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขัน
โครงการ TOP MATHEMATICS TEST ครั้งที่ 33
และ TOP SCIENCE TEST ครั้งที่ 17

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  ซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก
ตรวจผลสอบการจัดอันดับ

ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก
ตรวจผลสอบรายบุคคล

ผู้สมัครสอบที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรางวัลไปยังสนามสอบ  ขอให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัลกับอาจารย์ประสานงานโครงการ ภายในเดือนมีนาคม 2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

Junior English Summer Camp 2019 ค่ายพัฒนาเยาวชน เตรียม GO INTER

—-ข่าวดีสำหรับน้องๆ อายุ 9-16 ปี—-
ทาง TOP TEST CENTER , WE PREMIUM ENGLISH CENTER และ โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว

ร่วมกันจัด

“Junior English Summer Camp 2019”
ค่ายภาษาอังกฤษ พัฒนาเยาวชน เตรียม GO INTER

ส่งเสริมทักษะ Leadership (การเป็นผู้นำ) , Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) และพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
อีกทั้งจะได้เพิ่มพูนคำศัพท์มากมายจากกิจกรรมมากมายในบรรยากาศสุดมันส์

สอนโดยคุณครู Native Speaker และทีมพี่ๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เกณฑ์การคัดเลือกจะเลือกจากคลิปแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ , คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของ TOP TEST CENTER , การตอบคำถาม หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

ทุกคนที่เข้าค่ายจะได้รับเสื้อ และประกาศณียบัตรรับรองการผ่านการอบรม

หากน้องๆ อายุ 9-16 ปี สนใจจะสมัครเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ “พัฒนาเยาวชน เตรียม GO INTER”

ด่วน กรอกใบสมัครที่ https://goo.gl/KYco8k


(จำกัดแค่ 100 ที่เท่านั้น)

สามารถกรอกใบสมัครได้ถึง 31 มีนาคมนี้ และจะประกาศผลการสมัครในช่วงต้นของเดือนเมษายน

ค่ายนี้จะจัดขึ้นที่ โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว จ.นนทบุรี
ในวันที่ 21 เมษายน 2019 ตั้งแต่เวลา 08.30 จนถึง 17.00


ตารางกิจกรรม JUNIOR ENGLISH SUMMER CAMP

*รายละเอียดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

Line@ : @TOPTESTCENTER
Tel : (+66)02-739-9130
FB Messenger : https://facebook.com/TOPTESTCENTER

#JuniorEnglishSummerCamp#JuniorEnglishSummerCampThailand#JuniorEnglishSummerCamp2019 #JESCThailand#TOPTESTCENTER #WEPREMIUMENGLISHCENTER #โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว #ค่ายภาษาอังกฤษ #GOINTER

ผลสอบ ภาษาไทย ครั้งที่ 16 และ สังคมศึกษา ครั้งที่ 17

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขัน
โครงการ TOP THAI TEST ครั้งที่ 16
และ TOP SOCIAL TEST ครั้งที่ 17

 

 

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก
ตรวจผลสอบการจัดอันดับ

ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก
ตรวจผลสอบรายบุคคล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561