fbpx

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบ

/ประชาสัมพันธ์โครงการสอบ

รายละเอียดของโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ที่กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน

โครงการวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 33 และ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2561 เทอม 2

2018-09-20T20:47:59+00:00

รายละเอียดโครงการสามารถดูได้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  

โครงการวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 33 และ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2561 เทอม 22018-09-20T20:47:59+00:00