ผลสอบ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32 และ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 17

2018-09-17T21:36:38+00:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขัน โครงการ TOP MATHEMATICS TEST ครั้งที่ 32 และ TOP ENGLISH TEST ครั้งที่ 17     ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561