ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ : เลขที่ 175 หมู่ที่ 8  ถนนบางนา-ตราด  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250
โทรศัพท์ :  0-2739-9130,  0-2739-9131
โทรสาร : 0-2720-9744
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : info@toptestcenter.com
เวลาทำการ :  จันทร์ – เสาร์  เวลา  8.30 – 17.30 น.

ข้อมูลทั่วไป

ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการของนักปราชญ์ทั้งหลาย ผู้ซึ่งมีความประพฤติประดุจผู้มีศีล สมฐานะผู้มีปัญญา ปรัชญาหลักในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพและเป็นแหล่งสร้างสรรค์ปัญญาแก่เยาวชนไทย โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมาในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความเท่าเทียมทางการศึกษากระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ภารกิจ

  • ให้บริการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเยาวชนนักเรียนทั่วประเทศเพื่อให้ทราบระดับความสามารถและเป็นแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงความรู้ความสามารถทางวิชาการต่อไป
  • มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนที่มีความสามารถโดยมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนที่มีความสามารถสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา
  • จัดโครงการและบริการทางการศึกษา ส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • เป็นศูนย์รวมของนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนวความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์การศึกษาไทย
  • เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมองค์กรของรัฐและเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย