ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ โครงการฯ  Top GPA Test ครั้งที่ 8

กำหนดการสอบ : วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562


ตามประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด  เรื่อง ชี้แจงการสมัครสอบของนักเรียนที่ไม่มีสนามสนามสอบ  เพื่อรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมสอบ ณ สนามสอบกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กสมองไว โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ  Top GPA Test ครั้งที่ 8

บัดนี้ หมดกำหนดรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตามรายชื่อ ดังนี้

โครงการฯ   Top GPA Test ครั้งที่ 8  (เลื่อนหน้าได้ที่บริเวณมุมซ้ายของบัญชีรายชื่อ)

คลิกเพื่อดู

หากไม่พบรายชื่อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งข้อมูล ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2562
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณวริศรา จันทร์ปาน โทร. 081-3540638,  0-2739-9130

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562