ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

2019-02-24T10:46:49+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ โครงการฯ  Top GPA Test ครั้งที่ 8 กำหนดการสอบ : วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ตามประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด  เรื่อง ชี้แจงการสมัครสอบของนักเรียนที่ไม่มีสนามสนามสอบ  เพื่อรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมสอบ ณ สนามสอบกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กสมองไว โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ  Top GPA Test ครั้งที่ 8 บัดนี้ หมดกำหนดรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตามรายชื่อ ดังนี้ โครงการฯ   Top GPA Test ครั้งที่ 8  (เลื่อนหน้าได้ที่บริเวณมุมซ้ายของบัญชีรายชื่อ) คลิกเพื่อดู หากไม่พบรายชื่อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งข้อมูล ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2562 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณวริศรา จันทร์ปาน โทร. 081-3540638,  0-2739-9130 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562