โครงการสอบ Onsite ปี 2565 เทอม 2

2022-10-24T15:55:38+07:00

โครงการสอบ TTC ปี 2565 เทอม 2 ที่สนามสอบกลาง การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง เทอม 2 ปี 2565 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา "คณิตศาสตร์" "วิทยาศาสตร์" และ "GPA รวม 5 วิชาหลัก (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม วิชาละ 24 ข้อ)" สอบที่สนามสอบกลางทั่วประเทศ (กรณีที่โรงเรียนที่เรียนอยู่ไม่เปิดสอบ) https://apply.toptestcenter.com/examcenter กรอกใบสมัครทันที เทอม 2 ปี 2565 แบบ Onsite สอบวันที่ 28 มกราคม 2566 คณิตศาสตร์ สอบเวลา 08.00 - 10.00 น. วิทยาศาสตร์ สอบเวลา 10.30 - 12.30 น. Top GPA Test สอบเวลา 13.00 - 16.00 น. ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับใบประกาศคะแนนใบจริง และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร , ข้อสอบพร้อมเฉลยได้ ณ วันประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ สำหรับรางวัลระดับประเทศ ภาค จังหวัด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ toptestcenter.com/award ขั้นตอนการสมัคร ขั้นตอนการสมัครสอบ การสมัครสอบแบบสนามกลาง และแบบออนไลน์ จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงที่แบบสนามกลาง จะต้องเลือกสนามที่จะเดินทางไปสอบ [...]