โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ONLINE

ค่าสมัครสอบ

 • วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ค่าสมัครสอบ 400 บาทต่อวิชา
  โปรโมชั่น!!
  สมัคร 2 วิชาเหลือ 700 บาท
  สมัคร 3 วิชาเหลือ 900 บาท
 • สอบเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1 หรือ ม.4 ค่าสมัครสอบ 500 บาท (ข้อสอบรวมคณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม ข้อสอบคนละชุดกับด้านบน)
  โปรโมชั่น!!
  สมัครพร้อมกับรายการด้านบน ลดเพิ่ม 100 บาท
  (เช่น สอบเข้าม.1+ วิชาภาษาอังกฤษ = 500+400 = 900 – ส่วนลด(100) = 800 บาท )

เมื่อท่านดำเนินการส่งข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ให้ชำระเงินค่าสมัครโดยการช่องทางดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 057-3-62486-6
ธนาคาไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 154-253702-2   

ชื่อบัญชี  บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

*** จากนั้นเข้าไปที่ https://toptestcenter.com/confirm เพื่อส่งสลิปยืนยันการชำระเงิน

โทรศัพท์ติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-739-9130

รายละเอียดของโครงการสอบออนไลน์

 1. ข้อสอบออนไลน์สอบเข้า ม.1 และ ม.4

ข้อสอบรวม 5 วิชา คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 พฤษภาคม 2563

เปิดระบบให้สอบตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

กดส่งคำตอบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ประกาศผล วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ก่อนวันสอบเข้าจริง

ค่าสมัครสอบ ปกติ 500 บาท

Promotion แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1  และ ม.4

โปรโมชั่น!!

สมัครพร้อมกับรายการแยกวิชา ลดเพิ่ม 100 บาท

(เช่น สอบเข้า ม.1+ วิชาภาษาอังกฤษ  = 500 + 400 = 900 – ส่วนลด(100) = 800 บาท )

         ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1  และ ม.4

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวนข้อทั้งหมด 120 ข้อ คะแนนเต็ม 600 คะแนน (ข้อละ 5 คะแนน)

 1. ข้อสอบออนไลน์ แยกรายวิชา ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3

ข้อสอบแยกรายวิชา มี 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2563

เปิดระบบให้สอบตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563

กดส่งคำตอบภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2563

ประกาศผลสอบ 16 มิถุนายน 2563

ค่าสมัครวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ปกติ วิชาละ 400 บาท

Promotion แยกรายวิชา

โปรโมชั่น!!

สมัคร 2 วิชาเหลือ 700 บาท

สมัคร 3 วิชาเหลือ 900 บาท

         ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน คณิตศาสตร์ ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวนข้อทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน (ข้อละ 5 คะแนน)

การวัดและประเมินผลความสามารถทางคณิตศาสตร์


ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน ภาษาอังกฤษ ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวนข้อทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ข้อละ 2.5 คะแนน)

ข้อสอบมี 4 Parts ประกอบด้วย

– Reading 10 ข้อ (25 คะแนน)

– Grammar 10 ข้อ (25 คะแนน)

– Conversation 10 ข้อ (25 คะแนน)

– Vocabulary 10 ข้อ (25 คะแนน)

How do we interpret the scores / ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน วิทยาศาสตร์ ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวนข้อทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ข้อละ 2.5 คะแนน)

ข้อสอบมี 4 Parts ประกอบด้วย

– ชีววิทยา 10 ข้อ (25 คะแนน)

– เคมี 10 ข้อ (25 คะแนน)

– ฟิสิกส์ 10 ข้อ (25 คะแนน)

– โลก ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี 10 ข้อ (25 คะแนน)

 

การวัดและประเมินผลความสามารถทางวิทยาศาสตร์


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการจะได้รับ

– ไฟล์ข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียด หลังจากการประกาศผลสอบเสร็จสิ้น

– ทราบอันดับผลคะแนนของตนเองที่สมัครสอบเทียบกับผู้สอบคนอื่น

– ผู้ที่ผ่านการสอบออนไลน์ทุกคน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ แบบอาร์ทมัน 4 สี

– ผู้ที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละวิชาจะได้รับเหรียญรางวัลเชิดชู

หากสมัครในโทรศัพท์ คลิก https://bit.ly/exam2020regis