สนามสอบกลาง

ปีการศึกษา 2562

เรียน ท่านผู้ปกครอง/ผู้สมัครสอบ
เรื่อง ชี้แจงการสมัครสอบของนักเรียนที่ไม่มีสนามสนามสอบ
นักเรียนที่ไม่มีสนามสอบที่โรงเรียนของนักเรียนที่เรียนอยู่ Top Test Center ได้จัดให้มีสนามสอบกลางให้ 4 แห่ง คือ

  • ศูนย์พัฒนาเด็กสมองไว  เลขที่ 21 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตลาดขวัญเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    (อยู่ใกล้สี่แยกสะพานพระราม 5  ร.ร.การัญศึกษา  และวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์) http://bit.ly/regisnonthaburi
  • วิทยาลัยการวิจัยฯ (RMCS) ม.บูรพา จ.ชลบุรี http://bit.ly/2XcPDKY
  • โรงเรียนกวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์(คณิตศาสตร์ครูหนึ่ง) จ.ขอนแก่น http://bit.ly/regiskhonkaen
  • โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่โปรเอ็ด จ.เชียงใหม่ http://bit.ly/regischiangmai

เนื่องจากการสมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกลาง บริษัทฯ จะมีค่าดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่อง อาคารสถานที่ และค่าจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้แก่ท่านโดยตรงตามที่อยู่ที่ให้ไว้ โดยไม่ต้องเดินทางไปรับเอกสาร ณ ศูนย์สอบกลาง (การจัดส่งเอกสารจะเป็นแบบลงทะเบียนเท่านั้น เพื่อยืนยันว่ามีผู้รับเอกสาร)  จึงส่งผลให้ค่าสมัครสอบเพิ่มขึ้นจากการสมัครสอบโดยทั่วไป คือ

  • โครงการฯ คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์ ค่าสมัครสอบเพิ่มขึ้นเป็น  145 บาท ต่อ 1 รายวิชา
  • โครงการฯ  TOP GPA TEST   ค่าสมัครสอบเพิ่มขึ้นเป็น  250 บาท

เมื่อท่านดำเนินการส่งข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ให้ชำระเงินค่าสมัครโดยการช่องทางดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี  254-1-27848-9   

ชื่อบัญชี  บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

*** จากนั้นให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินแนบมาในอีเมล์ info@toptestcenter.com

โทรศัพท์ติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-739-9130

หมายเหตุ
– บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรประจำตัวเข้าสอบ แผนที่การเดินทาง และรหัสผ่านในการดาวน์โหลดข้อสอบเก่าให้สำหรับผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
– จะให้สิทธิ์สำหรับนักเรียนที่โอนค่าสมัครสอบก่อนเท่านั้น ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
– ทางบริษัทฯ ไม่รับลงทะเบียนนักเรียนในวันสอบจริง จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองที่ประสงค์จะสมัครสอบให้สมัครลงทะเบียนก่อนวันสอบ

สนามสอบ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

วิทยาลัยการวิจัยฯ (RMCS) ม.บูรพา

สนามสอบ จ.นนทบุรี

โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว

สนามสอบ จ.ขอนแก่น

โรงเรียนกวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์(คณิตศาสตร์ครูหนึ่ง)

สนามสอบ จ.เชียงใหม่

โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่โปรเอ็ด จ.เชียงใหม่