*รหัสผ่านเดิมจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบเก่าปี 2560

สำหรับท่านที่สั่งซื้อทาง http://bit.ly/2J4BKL6 เท่านั้น หากสมัครสอบ จะได้ข้อสอบเก่าปี 2561

หากต้องการโหลดของปี 2561 คลิก

Top GPA Test ครั้งที่ 5

Top GPA Test ครั้งที่ 6 (สำหรับสั่งซื้อเท่านั้น)

คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 30

คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 (สำหรับสั่งซื้อเท่านั้น)

ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 16

ภาษาไทยครั้งที่ 15

วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (สำหรับสั่งซื้อเท่านั้น)

สังคมศึกษา ครั้งที่ 16