ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบเก่าปีล่าสุด 2561

1.สมัครที่โรงเรียน ขอรหัสดาวน์โหลดจากครู

2.สมัครสนามสอบกลาง ได้รหัสดาวน์โหลดทาง Email

3.สั่งซื้อข้อสอบเก่าที่ http://bit.ly/2J4BKL6

คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 33

วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

Top GPA Test ครั้งที่ 8

คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32

ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 17

Top GPA Test ครั้งที่ 7

ภาษาไทยครั้งที่ 16

สังคมศึกษา ครั้งที่ 17