ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบเก่าปีล่าสุด

สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานการสอบทั่วประเทศ และผู้สมัครเพื่อสอบสนามสอบกลางด้วยระบบออนไลน์

ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจาก TOP TEST CENTER

หากต้องการโหลดของปี 2560 คลิก

Top GPA Test ครั้งที่ 7

Top GPA Test ครั้งที่ 8 (สำหรับสั่งซื้อเท่านั้น)

คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32

คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 33 (สำหรับสั่งซื้อเท่านั้น)

ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 17

ภาษาไทยครั้งที่ 16

วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 (สำหรับสั่งซื้อเท่านั้น)

สังคมศึกษา ครั้งที่ 17