ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบเก่าปีล่าสุด

สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานการสอบทั่วประเทศ และผู้สมัครเพื่อสอบสนามสอบกลางด้วยระบบออนไลน์

ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจาก TOP TEST CENTER

Top GPA Test ครั้งที่ 7

วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 17

คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32

วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 16

วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 17