ยังไม่เปิดพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
พิมพ์บัตรได้วันที่ 18 มกราคม 2565

สอบถามปัญหาได้ที่ LINE @Toptestcenter
จันทร์ – ศุกร์ 09.00-17.00 น.