ระบบนี้เปิดรับผู้สมัครที่ต้องการมาสอบ
ณ สนามสอบ

“ศูนย์พัฒนาเด็กสมองไว จ.นนทบุรี ”

เท่านั้น!

ปีการศึกษา 2562

เรียน ท่านผู้ปกครอง/ผู้สมัครสอบ
เรื่อง ชี้แจงการสมัครสอบของนักเรียนที่ไม่มีสนามสนามสอบ

นักเรียนที่ไม่มีสนามสอบที่โรงเรียนของนักเรียนที่เรียนอยู่ Top Test Center ได้จัดให้มีสนามสอบกลางให้ 2 แห่ง คือ

  • ศูนย์พัฒนาเด็กสมองไว  เลขที่ 21 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตลาดขวัญเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    (อยู่ใกล้สี่แยกสะพานพระราม 5  ร.ร.การัญศึกษา  และวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์)
  • วิทยาลัยการวิจัยฯ (RMCS) ม.บูรพา จ.ชลบุรี หากต้องการสอบที่นี่ >>คลิก<<


ขั้น3

เนื่องจากการสมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกลาง บริษัทฯ จะมีค่าดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่อง อาคารสถานที่ และค่าจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้แก่ท่านโดยตรงตามที่อยู่ที่ให้ไว้ โดยไม่ต้องเดินทางไปรับเอกสาร ณ ศูนย์สอบกลาง (การจัดส่งเอกสารจะเป็นแบบลงทะเบียนเท่านั้น เพื่อยืนยันว่ามีผู้รับเอกสาร)  จึงส่งผลให้ค่าสมัครสอบเพิ่มขึ้นจากการสมัครสอบโดยทั่วไป คือ

  • โครงการฯ คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์ ค่าสมัครสอบเพิ่มขึ้นเป็น  145 บาท ต่อ 1 รายวิชา
  • โครงการฯ  TOP GPA TEST   ค่าสมัครสอบเพิ่มขึ้นเป็น  250 บาท

เมื่อท่านดำเนินการส่งข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ให้ชำระเงินค่าสมัครโดยการช่องทางดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี  689-2-08060-5   

ชื่อบัญชี  นาย ธามม์  ธนาธัญญสกุล

*** จากนั้นให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินแนบมาในอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้

โทรศัพท์ติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-739-9130

หมายเหตุ
– บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรประจำตัวเข้าสอบ แผนที่การเดินทาง และรหัสผ่านในการดาวน์โหลดข้อสอบเก่าให้สำหรับผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
– จะให้สิทธิ์สำหรับนักเรียนที่โอนค่าสมัครสอบ 150 คนแรกในแต่ละวิชาก่อนเท่านั้น
– ทางบริษัทฯ ไม่รับลงทะเบียนนักเรียนในวันสอบจริง จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองที่ประสงค์จะสมัครสอบให้สมัครลงทะเบียนก่อนวันสอบ

ในกรณีที่โรงเรียนที่ศึกษาอยู่ไม่เปิดเป็นสนามสอบ แต่นักเรียนมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการและสมัครใจเดินทางมาสอบยังสนามสอบ
“ศูนย์พัฒนาเด็กสมองไว”
เลขที่ 21 หมู่ที่ 8 ถ.พิบูลสงคราม ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี (ติดกับ ร.ร.การัญศึกษา)

ให้กรอกข้อมูลลงทะเบียนสมัครสอบให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

////////// โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครสอบข้างบนให้เข้าใจก่อนทำการลงทะเบียน //////////

คำนำหน้า

ชื่อของผู้สมัครสอบ (ต้องการ) *เว้นวรรคระหว่างชื่อ และนามสกุล

ระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ (ต้องการ)

ชื่อโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ (ต้องการ)

เลือกโครงการที่ต้องการสมัครสอบ (เลือกได้หลายโครงการ)
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 34ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 18ภาษาไทย ครั้งที่ 17สังคมศึกษา ครั้งที่ 18TOP GPA TEST ครั้งที่ 9

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

ชื่อผู้รับเอกสารและที่อยู่ในการจัดส่ง (ต้องการ)
(ตัวอย่าง จัดส่งถึง นายธามม์ ธนาธัญญสกุล (ผู้ปกครอง) เลขที่ 175 หมู่ 8 ถ.รามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250)