โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
Top Test Center ปีที่ 20

(มีแบบสอบ ONLINE ด้วยนะ คลิก)

เริ่มต้นเทอม 1 ปี 2563 กลับมาอีกครั้งกับโครงการสอบ Top Test Center
การสมัครสอบสนามกลางนี้ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ แต่ทางโรงเรียนไม่ได้เปิดเป็นสนามสอบ โปรดกรอกข้อมูล ,ชำระเงิน และยืนยันการชำระเงินที่ ระบบยืนยันการชำระเงิน

วิชา วันปิดรับสมัคร วันสอบ เวลาสอบ วันประกาศผล ระดับชั้น ค่าสมัคร
คณิตศาสตร์ 31 ส.ค. 63 26 ก.ย. 63 08.00-10.00 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.6 150 บาท
ภาษาอังกฤษ 31 ส.ค. 63 26 ก.ย. 63 10.30-12.30 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.6 150 บาท
ภาษาไทย 21 ก.ย. 63 17 ต.ค. 63 08.00-10.00 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.6 150 บาท
สังคมศึกษา 21 ก.ย. 63 17 ต.ค. 63 10.30-12.30 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.6 150 บาท
GPA 21 ก.ย. 63 17 ต.ค. 63 13.00-16.00 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.3 300 บาท
สมัครในมือถือกดที่นี่

ค่าสมัครสอบ

เนื่องจากการสมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกลาง บริษัทฯ จะมีค่าดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่อง อาคารสถานที่ และค่าจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้แก่ท่านโดยตรงตามที่อยู่ที่ให้ไว้ โดยไม่ต้องเดินทางไปรับเอกสาร ณ ศูนย์สอบกลาง (การจัดส่งเอกสารจะเป็นแบบลงทะเบียนเท่านั้น เพื่อยืนยันว่ามีผู้รับเอกสาร) จึงส่งผลให้ค่าสมัครสอบเพิ่มขึ้นจากการสมัครสอบโดยทั่วไป คือ

โครงการฯ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ค่าสมัครสอบเพิ่มขึ้นเป็น 150 บาท ต่อ 1 รายวิชา ปิดรับสมัคร
โครงการฯ TOP GPA TEST ค่าสมัครสอบเพิ่มขึ้นเป็น 300 บาท

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปิดรับสมัครสอบ ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563
ภาษาไทย สังคมศึกษา ปิดรับสมัครสอบ ปิดรับสมัคร 21 กันยายน 2563
TOP GPA TEST ปิดรับสมัครสอบ ปิดรับสมัคร 21 กันยายน 2563

เมื่อท่านดำเนินการส่งข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ให้ชำระเงินค่าสมัครโดยการช่องทางดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 057-3-62486-6

ธนาคาไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 154-253702-2

ชื่อบัญชี บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
*** จากนั้นเข้าไปที่ https://toptestcenter.com/confirm-c เพื่อส่งสลิปยืนยันการชำระเงิน

ติดต่อ

[email protected]: @toptestcenter คลิก https://line.me/R/ti/p/%40toptestcenter
Facebook: https://facebook.com/toptestcenter / https://m.me/toptestcenter

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

สามารถสมัครได้ตั้งแต่ ป.1 จนถึง ม.6
แยกวิชาที่สมัครได้ ดังนี้
ป.1 – ม.3 สมัครได้ทุกวิชา
ม.4 – ม.6 สมัครได้ทุกวิชา ยกเว้น GPA

บรรยากาศการสอบ

บรรยากาศการสอบ โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ Top Test Center
ที่สนามสอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

น้องๆ ที่เข้าร่วมสอบ

น้องๆ ที่เข้าร่วมหลากหลายกิจกรรมกับโครงการทดสอบ Top Test Center

ได้รับใบประกาศซึ่งมีคะแนนแยกย่อยแต่ละหมวดหมู่

ได้รับข้อสอบเก่าปีล่าสุด

วัดผลการเรียนรู้ในระดับประเทศ

สิ่งที่จะได้รับ

ทุนการศึกษา

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

เกียรติบัตร

เหรียญรางวัล

รางวัลการสอบ

หมายเหตุ

  • บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรประจำตัวเข้าสอบ แผนที่การเดินทาง และรหัสผ่านในการดาวน์โหลดข้อสอบเก่าให้สำหรับผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • จะให้สิทธิ์สำหรับนักเรียนที่โอนค่าสมัครสอบก่อนเท่านั้น ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
  • ทางบริษัทฯ ไม่รับลงทะเบียนนักเรียนในวันสอบจริง จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองที่ประสงค์จะสมัครสอบให้สมัครลงทะเบียนก่อนวันสอบ