fbpx

ประกาศผลสอบ

/Tag: ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ครั้งที่ 8

2019-02-25T22:22:00+07:00

TOP GPA TEST ครั้งที่ 8ข้อสอบรวม 5 วิชาหลัก ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 8 ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 8  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  ซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ครั้งที่ 82019-02-25T22:22:00+07:00

ผลสอบ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32 และ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 17

2018-09-17T21:36:38+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขัน โครงการ TOP MATHEMATICS TEST ครั้งที่ 32 และ TOP ENGLISH TEST ครั้งที่ 17     ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ผลสอบ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32 และ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 172018-09-17T21:36:38+07:00