สอบออนไลน์ TTC เทอม 1 ปี 2563

2020-07-31T17:44:22+07:00

โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ Top Test Center แบบ ONLINE โครงการสอบ Top Test Center แบบ ONLINE การสมัครสอบ ONLINE นี้ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบที่บ้าน เป็นข้อสอบชุดเดียวกับการสอบที่สนามสอบกลางและที่โรงเรียน โปรดกรอกข้อมูลใบสมัคร ,ชำระเงิน และยืนยันการชำระเงินที่ ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับสอบ ONLINE วิชา วันปิดรับสมัคร วันสอบ เวลาสอบ วันประกาศผล ระดับชั้น ค่าสมัคร คณิตศาสตร์ 2 ต.ค. 63 4-18 ต.ค. 63 เวลาใดก็ได้ที่สะดวก 27 ต.ค. 63 ป.1-ม.6 200 บาท ภาษาอังกฤษ 2 ต.ค. 63 4-18 ต.ค. 63 เวลาใดก็ได้ที่สะดวก 27 ต.ค. 63 ป.1-ม.6 200 บาท ภาษาไทย 19 ต.ค. 63 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 63 เวลาใดก็ได้ที่สะดวก 18 พ.ย. 63 ป.1-ม.6 200 บาท สังคมศึกษา 19 ต.ค. 63 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 63 เวลาใดก็ได้ที่สะดวก 18 พ.ย. 63 ป.1-ม.6 200 บาท GPA 19 ต.ค. 63 21 ต.ค. [...]