“เข้าสอบ” คลิก exam.toptestcenter.com (ควรเปิดด้วย Google Chrome)
รหัสผ่านสามารถดูได้จากอีเมลที่ได้รับ
หากลืมรหัส แจ้งเลขบัตรประชาชนที่ LINE @Toptestcenter

สอบถามปัญหาได้ที่ LINE @Toptestcenter
จันทร์ – ศุกร์ 09.00-17.00 น.