fbpx

Thymme

Home/Thymme

About Thymme

This author has not yet filled in any details.
So far Thymme has created 8 blog entries.

รายละเอียดการสอบ ’62

2019-10-21T13:09:04+07:00

น้องๆ นักเรียนทั่วประเทศโปรดเตรียมตัว เปิดรับสมัครสอบแล้ว โครงการสอบ TOP TEST CENTER ปีการศึกษา 2562 เทอมที่ 2 ชิงถ้วยเกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 2แสนบาท . เปิดสอบวิชาอะไรบ้าง? – สำหรับน้องๆ ม.ปลาย #dek63 #dek64 #dek65 #tcas คณิตศาสตร์ / PAT1 วิทยาศาสตร์ / PAT2 – สำหรับน้องๆ ประถม และม.ต้น คณิตศาสตร์ / O-NET วิทยาศาสตร์ / O-NET TOP GPA TEST รวม 5 วิชาหลัก ทั้งหมด 120 ข้อ . สิ่งที่จะได้รับ ฟรีข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ได้เกียรติบัตรแสดงคะแนนแยกย่อยแต่ละหัวข้อทุกคน – คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 10 ระดับชั้น ได้แก่ – ป.1-3 – ป.4 – ป.5 – ป.6 – ม.1 – ม.2 – ม.3 – ม.4 – ม.5 – ม.6 – TOP GPA TEST แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ – ป.1-3 – ป.4-6 – ม.1-3  สนใจสมัครสอบ สำหรับนักเรียน – วิธีสมัครแบ่งเป็น 2 วิธี [...]

รายละเอียดการสอบ ’622019-10-21T13:09:04+07:00

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ปี 2562 เทอม 1

2019-10-13T19:33:10+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 9ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ปี 2562 เทอม 12019-10-13T19:33:10+07:00

ประกาศผลสอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา ปี 2562 เทอม 1

2019-10-06T23:48:17+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP THAI TEST ครั้งที่ 17และ TOP SOCIAL TEST ครั้งที่ 18ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา ปี 2562 เทอม 12019-10-06T23:48:17+07:00

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปี 2562 เทอม 1

2019-09-17T01:24:24+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP MATHEMATICS TEST ครั้งที่ 34และ TOP ENGLISH TEST ครั้งที่ 18ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปี 2562 เทอม 12019-09-17T01:24:24+07:00

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง TOP GPA TEST TTC 2562

2019-09-09T19:01:28+07:00

สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์ จังหวัดขอนแก่น สนามสอบกลาง โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว จังหวัดนนทบุรี สนามสอบกลาง วิทยาลัยการวิจัย RMCS ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่โปรเอ็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง TOP GPA TEST TTC 25622019-09-09T19:01:28+07:00

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง ภาษาไทย สังคมศึกษา TTC 2562

2019-08-30T02:16:54+07:00

สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์ จังหวัดขอนแก่น สนามสอบกลาง โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว จังหวัดนนทบุรี สนามสอบกลาง วิทยาลัยการวิจัย RMCS ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่โปรเอ็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง ภาษาไทย สังคมศึกษา TTC 25622019-08-30T02:16:54+07:00

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ TTC 2562

2019-08-30T02:17:11+07:00

สนามสอบกลาง จังหวัดขอนแก่น สนามสอบกลาง จังหวัดนนทบุรี สนามสอบกลาง จังหวัดชลบุรี สนามสอบกลาง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ TTC 25622019-08-30T02:17:11+07:00