Thymme

About Thymme

This author has not yet filled in any details.
So far Thymme has created 23 blog entries.

โครงการสอบ ONLINE ปี 2567

2024-07-05T00:26:35+07:00

โครงการสอบ Online TTC ปี 2567 การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง ปี 2567 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา "คณิตศาสตร์" "ภาษาอังกฤษ" "ภาษาไทย" "สังคมศึกษา" และ "Top GPA Test" สอบออนไลน์(สอบที่บ้าน) ได้รับเกียรติบัตรทุกคนทุกวิชา ส่งถึงบ้าน หากทำได้เกิน 65% จะได้รับเหรียญ เมื่อสมัครสอบ จะได้รับข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยละเอียดทันที คลิก https://apply.toptestcenter.com/online เกณฑ์การให้เหรียญรางวัล 85% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทอง 75% ขึ้นไป ได้รับเหรียญเงิน 65% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทองแดง กรอกใบสมัครทันที ขั้นตอนการสมัคร ขั้นตอนการสมัครสอบ การสมัครสอบแบบสนามกลาง และแบบออนไลน์ จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงที่แบบสนามกลาง จะต้องเลือกสนามที่จะเดินทางไปสอบ เข้าสู่เว็บกรอกใบสมัคร https://apply.toptestcenter.com/ เลือกประเภทการสมัคร ว่าต้องการสมัคร สอบที่สนามกลาง หรือสอบออนไลน์ที่บ้าน ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ทำการสแกน QR Code เพื่อชำระเงินค่าสมัคร เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมล ซึ่งยืนยันการสมัครสำเร็จ และจะได้รับข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย และรายละเอียดการเข้าสอบทันที *หมายเหตุ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว ทางโครงการจะไม่คืนเงินทุกกรณี กรอกใบสมัครทันที รายละเอียดข้อสอบ ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 50 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ ป.1-3 ป.4 ป.5 [...]

โครงการสอบ ONLINE ปี 25672024-07-05T00:26:35+07:00

โครงการสอบ Onsite ปี 2567 (สนามสอบกลาง)

2024-07-18T00:55:11+07:00

โครงการสอบ TTC ปี 2567 ที่สนามสอบกลาง การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง เทอม 2 ปี 2566 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา "คณิตศาสตร์" "ภาษาอังกฤษ" "ภาษาไทย" "สังคมศึกษา" และ "GPA รวม 5 วิชาหลัก (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม วิชาละ 24 ข้อ)" สอบที่สนามสอบกลางทั่วประเทศ (กรณีที่โรงเรียนที่เรียนอยู่ไม่เปิดสอบ) **ค่าสมัครสอบที่สนามกลาง 150 บาท ค่าสมัครสอบที่โรงเรียนตนเอง 50 บาท https://apply.toptestcenter.com/onsite กรอกใบสมัครทันที ปี 2567 แบบ Onsite วันที่ สิงหาคม 2567 คณิตศาสตร์ สอบเวลา 08.00 - 10.00 น. ภาษาอังกฤษ สอบเวลา 10.30 - 12.30 น. กันยายน 2567 ภาษาไทย สอบเวลา 08.00 - 10.00 น. สังคมศึกษา สอบเวลา 10.30 - 12.30 น. Top GPA Test สอบเวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับใบประกาศคะแนนใบจริง และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร , ข้อสอบพร้อมเฉลยได้ ณ วันประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ สำหรับรางวัลระดับประเทศ ภาค จังหวัด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ toptestcenter.com/award [...]

โครงการสอบ Onsite ปี 2567 (สนามสอบกลาง)2024-07-18T00:55:11+07:00

โครงการ National Test Online Program (หมดเขตรับสมัครแล้ว)

2024-06-10T03:17:16+07:00

โครงการ National Test Online Program เกณฑ์การให้รางวัล เกณฑ์การให้เหรียญรางวัล 80% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทอง 70% ขึ้นไป ได้รับเหรียญเงิน 60% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทองแดง กรอกใบสมัครทันที ขั้นตอนการสมัคร ขั้นตอนการสมัครสอบ การสมัครสอบ เข้าสู่เว็บกรอกใบสมัคร https://apply.toptestcenter.com/ntop เลือกประเภทการสมัคร National Test Online Program ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ทำการสแกน QR Code เพื่อชำระเงินค่าสมัคร เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมล ซึ่งยืนยันการสมัครสำเร็จ และรายละเอียดการเข้าสอบทันที *หมายเหตุ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว ทางโครงการจะไม่คืนเงินทุกกรณี กรอกใบสมัครทันที รายละเอียดข้อสอบ ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 30 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะมี 40 ข้อ 100 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 ช่วงคะแนนแต่ละ Band 0-39 คะแนน Band 0 40-59 คะแนน Band 1 60-69 คะแนน Band [...]

โครงการ National Test Online Program (หมดเขตรับสมัครแล้ว)2024-06-10T03:17:16+07:00

โครงการ National Math-English Test online

2023-07-04T14:42:34+07:00

หมดเขตสมัครสอบแล้ว โครงการนี้ได้สอบไปแล้ว กำลังประกาศผลสอบที่ลิ้งค์นี้ โครงการ National Math-English Test online เกณฑ์การให้รางวัล เกณฑ์การให้เหรียญรางวัล 80% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทอง 70% ขึ้นไป ได้รับเหรียญเงิน 60% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทองแดง กรอกใบสมัครทันที ขั้นตอนการสมัคร ขั้นตอนการสมัครสอบ การสมัครสอบ เข้าสู่เว็บกรอกใบสมัคร https://apply.toptestcenter.com/meol เลือกประเภทการสมัคร National Math-English Test online ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ทำการสแกน QR Code เพื่อชำระเงินค่าสมัคร เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมล ซึ่งยืนยันการสมัครสำเร็จ และรายละเอียดการเข้าสอบทันที *หมายเหตุ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว ทางโครงการจะไม่คืนเงินทุกกรณี กรอกใบสมัครทันที รายละเอียดข้อสอบ ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 30 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะมี 40 ข้อ 100 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 เวลา เวลาในการทำข้อสอบ คณิตศาสตร์ ให้เวลาทำ [...]

โครงการ National Math-English Test online2023-07-04T14:42:34+07:00

โครงการสอบ ONLINE ปี 2565 เทอม 1

2022-09-12T20:18:37+07:00

โครงการสอบ TTC ปี 2565 เทอม 1 การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง เทอม 1 ปี 2565 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา "คณิตศาสตร์" "ภาษาอังกฤษ" "ภาษาไทย" "สังคมศึกษา" "Top GPA Test สำหรับ ป.1-ม.3" "Pre-TGAT ม.4-6 สมัครสอบได้" และ "Pre-TPAT ม.4-6 สมัครสอบได้" สอบออนไลน์(สอบที่บ้าน) ได้รับเกียรติบัตรทุกคนทุกวิชา ส่งถึงบ้าน หากทำได้เกิน 75% จะได้รับเหรียญ สมัครวันนี้รับทันที ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยละเอียด คลิก https://apply.toptestcenter.com เกณฑ์การให้เหรียญรางวัล 90% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทอง 80% ขึ้นไป ได้รับเหรียญเงิน 75% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทองแดง กรอกใบสมัครทันที รายละเอียดข้อสอบ ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 50 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ ป.1-3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ ป.1-3 [...]

โครงการสอบ ONLINE ปี 2565 เทอม 12022-09-12T20:18:37+07:00

โครงการสอบ TTC ปี 2564 เทอม 2

2022-01-07T15:59:38+07:00

โครงการสอบ TTC ปี 2564 เทอม 2 การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง เทอม 2 ปี 2564 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา "คณิตศาสตร์" "วิทยาศาสตร์" "ภาษาอังกฤษ" และ "GPA รวม 5 วิชาหลัก (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม วิชาละ 24 ข้อ)" สอบออนไลน์(สอบที่บ้าน) ได้รับเกียรติบัตรทุกคนทุกวิชา ส่งถึงบ้าน หากทำได้เกิน 80% จะได้รับเหรียญ สมัครวันนี้รับทันที ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยละเอียด คลิก https://apply.toptestcenter.com กรอกใบสมัครทันที รายละเอียดข้อสอบ ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 50 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ ป.1-3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ ป.1-3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ข้อสอบวิชาภาษาไทย จะมี 80 ข้อ [...]

โครงการสอบ TTC ปี 2564 เทอม 22022-01-07T15:59:38+07:00

โครงการสอบ TTC ปี 2564 เทอม 1

2022-04-30T15:57:17+07:00

โครงการสอบ TTC ปี 2564 เทอม 1 การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง เทอม 1 ปี 2564 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา "คณิตศาสตร์" "ภาษาอังกฤษ" "ภาษาไทย" "สังคมศึกษา" และ "GPA รวม 5 วิชาหลัก (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม วิชาละ 24 ข้อ)" โดยมีการสอบเป็น 3 ประเภทคือ 1.สอบที่สนามสอบกลางทั่วประเทศ คลิก https://apply.toptestcenter.com 2.โรงเรียนจัดสอบเอง โดยรับสมัครเฉพาะนักเรียนภายในโรงเรียน (ค่าสมัครสอบวิชาละ 45 บาท) คลิก https://toptestcenter.com/ttc-file 3.สอบออนไลน์(สอบที่บ้าน) สำหรับคนที่ไม่สะดวกไปสอบที่สนามสอบ คลิก https://apply.toptestcenter.com กรอกใบสมัครทันที รายละเอียดข้อสอบ ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 50 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ ป.1-3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ ป.1-3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 [...]

โครงการสอบ TTC ปี 2564 เทอม 12022-04-30T15:57:17+07:00

โครงการสอบ TTC ปี 2563 เทอม 2

2020-12-14T15:10:41+07:00

โครงการสอบ TTC ปี 2563 เทอม 2 การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง เทอม 2 ปี 2563 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา "คณิตศาสตร์" "วิทยาศาสตร์" และ "GPA รวม 5 วิชาหลัก (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม วิชาละ 24 ข้อ)" โดยมีการสอบเป็น 2 ประเภทคือ 1.สอบที่สนามสอบ ซึ่งมี 16 สนามสอบกลาง ทั่วประเทศ 2.สอบออนไลน์(สอบที่บ้าน) สำหรับคนที่ไม่สะดวกไปสอบที่สนามสอบ *แต่รางวัลการสอบจะแตกต่างกันไป คลิกอ่านรายละเอียด รายชื่อสนามสอบกลางในเทอมนี้ ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย ระยอง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มหาสารคาม โรงเรียนผดุงนารี บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พัทลุง โรงเรียนพัทลุง นนทบุรี โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว(ติดกับกรุงเทพฯ) ขอนแก่น โรงเรียนกวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์(คณิตศาสตร์ครูหนึ่ง) ลพบุรี โรงเรียนกวดวิชาสตาร์แมท มุกดาหาร Genius Academy ภูเก็ต โรงเรียนกวดวิชาเพาเวอร์เบรนส อุดรธานี โรงเรียนกวดวิชาสตาร์แมท อุดรธานี SMARTMATH CENTER ศรีสะเกษ Maths Junior สระบุรี โรงเรียนกวดวิชาสตาร์แมท กรอกใบสมัครทันที รายละเอียดข้อสอบ ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 50 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น [...]

โครงการสอบ TTC ปี 2563 เทอม 22020-12-14T15:10:41+07:00
Go to Top