fbpx

Thymme

Home/Thymme

About Thymme

This author has not yet filled in any details.
So far Thymme has created 7 blog entries.

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ปี 2562 เทอม 1

2019-10-13T19:33:10+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 9ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ปี 2562 เทอม 12019-10-13T19:33:10+07:00

ประกาศผลสอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา ปี 2562 เทอม 1

2019-10-06T23:48:17+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP THAI TEST ครั้งที่ 17และ TOP SOCIAL TEST ครั้งที่ 18ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา ปี 2562 เทอม 12019-10-06T23:48:17+07:00

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปี 2562 เทอม 1

2019-09-17T01:24:24+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP MATHEMATICS TEST ครั้งที่ 34และ TOP ENGLISH TEST ครั้งที่ 18ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปี 2562 เทอม 12019-09-17T01:24:24+07:00

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง TOP GPA TEST TTC 2562

2019-09-09T19:01:28+07:00

สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์ จังหวัดขอนแก่น สนามสอบกลาง โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว จังหวัดนนทบุรี สนามสอบกลาง วิทยาลัยการวิจัย RMCS ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่โปรเอ็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง TOP GPA TEST TTC 25622019-09-09T19:01:28+07:00

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง ภาษาไทย สังคมศึกษา TTC 2562

2019-08-30T02:16:54+07:00

สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์ จังหวัดขอนแก่น สนามสอบกลาง โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว จังหวัดนนทบุรี สนามสอบกลาง วิทยาลัยการวิจัย RMCS ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่โปรเอ็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง ภาษาไทย สังคมศึกษา TTC 25622019-08-30T02:16:54+07:00

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ TTC 2562

2019-08-30T02:17:11+07:00

สนามสอบกลาง จังหวัดขอนแก่น สนามสอบกลาง จังหวัดนนทบุรี สนามสอบกลาง จังหวัดชลบุรี สนามสอบกลาง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ TTC 25622019-08-30T02:17:11+07:00