สมัครสอบ TTC
เหลือเวลารับสมัครอีก
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

โครงการสอบ TTC ปี 2565 เทอม 1

การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง

เทอม 1 ปี 2565 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา “คณิตศาสตร์” “ภาษาอังกฤษ” “ภาษาไทย” “สังคมศึกษา” “Top GPA Test สำหรับ ป.1-ม.3” “Pre-TGAT ม.4-6 สมัครสอบได้” และ “Pre-TPAT ม.4-6 สมัครสอบได้”

สอบออนไลน์(สอบที่บ้าน)

ได้รับเกียรติบัตรทุกคนทุกวิชา ส่งถึงบ้าน หากทำได้เกิน 75% จะได้รับเหรียญ สมัครวันนี้รับทันที ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยละเอียด
คลิก https://apply.toptestcenter.com

เกณฑ์การให้เหรียญรางวัล

90% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทอง
80% ขึ้นไป ได้รับเหรียญเงิน
75% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทองแดง

รายละเอียดข้อสอบ

ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 50 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชาภาษาไทย จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชา GPA จะมี 120 ข้อ 500 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ระดับชั้น (วิชานี้จะไม่มีม.ปลาย) คือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4-6
 3. ม.1-3

เวลา

เวลาในการทำข้อสอบทั้งแบบสนามกลาง และออนไลน์

การทำข้อสอบทั้ง 2 ประเภท

ทางโครงการกำหนดเวลามาให้เท่ากันคือ

 • คณิตศาสตร์ ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง
 • ภาษาอังกฤษ ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง
 • ภาษาไทย ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง
 • สังคมศึกษา ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง
 • GPA ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง
 • Pre-TGAT 200 ข้อ 3 ชั่วโมง
 • Pre-TPAT3 70 ข้อ 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครสอบ

การสมัครสอบแบบสนามกลาง และแบบออนไลน์ จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงที่แบบสนามกลาง จะต้องเลือกสนามที่จะเดินทางไปสอบ

 1. เข้าสู่เว็บกรอกใบสมัคร https://apply.toptestcenter.com/
 2. เลือกประเภทการสมัคร ว่าต้องการสมัคร สอบที่สนามกลาง หรือสอบออนไลน์ที่บ้าน
 3. ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
 4. ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดการสมัครทางอีเมลที่ได้กรอกไว้
 5. ให้ท่านทำการโอนเงินตามบัญชีและยอดเงินที่ระบบแจ้ง
 6. ตอบกลับอีเมลฉบับดังกล่าว และแนบ Slip การโอนเงินมาด้วย
 7. เมื่อระบบตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมล ซึ่งยืนยันการสมัครสำเร็จ และจะได้รับข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย และรายละเอียดการเข้าสอบ

*หมายเหตุ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว ทางโครงการจะไม่คืนเงินทุกกรณี