โครงการสอบ Online TTC ปี 2566 เทอม 2

การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง

เทอม 1 ปี 2566 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา “คณิตศาสตร์” “ภาษาอังกฤษ” “วิทยาศาสตร์” และ “Top GPA Test”

สอบออนไลน์(สอบที่บ้าน)

ได้รับเกียรติบัตรทุกคนทุกวิชา ส่งถึงบ้าน หากทำได้เกิน 75% จะได้รับเหรียญ เมื่อสมัครสอบ จะได้รับข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยละเอียดทันที
คลิก https://apply.toptestcenter.com/online

เกณฑ์การให้เหรียญรางวัล

90% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทอง
80% ขึ้นไป ได้รับเหรียญเงิน
75% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทองแดง

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครสอบ

การสมัครสอบแบบสนามกลาง และแบบออนไลน์ จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงที่แบบสนามกลาง จะต้องเลือกสนามที่จะเดินทางไปสอบ

 1. เข้าสู่เว็บกรอกใบสมัคร https://apply.toptestcenter.com/
 2. เลือกประเภทการสมัคร ว่าต้องการสมัคร สอบที่สนามกลาง หรือสอบออนไลน์ที่บ้าน
 3. ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
 4. ทำการสแกน QR Code เพื่อชำระเงินค่าสมัคร
 5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมล ซึ่งยืนยันการสมัครสำเร็จ และจะได้รับข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย และรายละเอียดการเข้าสอบทันที

*หมายเหตุ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว ทางโครงการจะไม่คืนเงินทุกกรณี

รายละเอียดข้อสอบ

ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 50 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชา GPA จะมี 120 ข้อ 500 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น
แบ่งหัวข้อเป็น 1.คณิตศาสตร์ 2.ภาษาอังกฤษ 3.ภาษาไทย 4.สังคมศึกษา 5.วิทยาศาสตร์ อย่างละ 24 ข้อ

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ระดับชั้น (วิชานี้จะไม่มีม.ปลาย) คือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4-6
 3. ม.1-3

เวลา

เวลาในการทำข้อสอบทั้งแบบสนามกลาง และออนไลน์

การทำข้อสอบทั้ง 2 ประเภท

ทางโครงการกำหนดเวลามาให้เท่ากันคือ

 • คณิตศาสตร์ ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง
 • ภาษาอังกฤษ ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง
 • วิทยาศาสตร์ ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง
 • GPA ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง