Loading...
Home2024-07-05T16:33:20+07:00

โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

TOP TEST CENTER

คณิตศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | สังคมศึกษา

ออกข้อสอบคุณภาพโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศ

สอบ Onsite คลิก

ฟรี ใบประกาศตัวจริงทุกคน และดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ชิงทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล เหรียญ เกียรติบัตร รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท

สอบ Online คลิก

ได้เกียรติบัตรใบจริงทุกคน ฟรี | เกณฑ์รับเหรียญรางวัล 65%-เหรียญทองแดง / 75%-เหรียญเงิน / 85%-เหรียญทอง

เปิดรับสมัครสอบปี 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
LINE @toptestcenter

TOP TEST CENTER – โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

โครงการท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ คือ สำนักงานทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2544 (21 ปี) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพและเป็นแหล่งสร้างสรรค์ปัญญาแก่เยาวชนไทย โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมาในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความเท่าเทียมทางการศึกษากระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

  • มุ่งเน้น – สู่ระดับนานาชาติ

  • เราส่งเสริมการเรียนเรียนรู้ – และการเติบโต

  • การศึกษาเป็นสิทธิ – ไม่ใช่เอกสิทธิ์

.

OUR VALUES

จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเยาวชนนักเรียนทั่วประเทศเพื่อให้ทราบระดับความสามารถและเป็นแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงความรู้ความสามารถทางวิชาการต่อไป

ทางการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนที่มีความสามารถโดยมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนที่มีความสามารถสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา

และบริการทางการศึกษา ส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนวความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์การศึกษาไทย

ในการส่งเสริมองค์กรของรัฐและเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย

สั่งซื้อข้อสอบเก่า

มีเฉลยอย่างละเอียดให้ในตัว

รายละเอียดการสอบ

ทั้งแบบสนามสอบ และสอบออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

TOP TEST CENTER

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ไปพร้อมกับเรา

Go to Top