fbpx
Loading...
Home2019-04-05T01:08:23+07:00

Top Test News

ข่าวสารจากเรา

Inspired By Excellence & Innovation

We offer a wide range of high quality of teaching and extra-curricular activities.

ค่ายภาษาอังกฤษ พัฒนาเยาวชน เตรียม GO INTER

สำหรับน้องๆ อายุ 9-16 ปี
ทาง TOP TEST CENTER , WE PREMIUM ENGLISH CENTER และ โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว
ร่วมกันจัด
“Junior English Summer Camp 2019”
ค่ายภาษาอังกฤษ พัฒนาเยาวชน เตรียม GO INTER
ส่งเสริมทักษะ Leadership (การเป็นผู้นำ) , Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) และพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
อีกทั้งจะได้เพิ่มพูนคำศัพท์มากมายจากกิจกรรมมากมายในบรรยากาศสุดมันส์
สอนโดยคุณครู Native Speaker และทีมพี่ๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
เกณฑ์การคัดเลือกจะเลือกจากคลิปแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ , คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของ TOP TEST CENTER , การตอบคำถาม หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
ทุกคนที่เข้าค่ายจะได้รับเสื้อ และประกาศณียบัตรรับรองการผ่านการอบรม
หากน้องๆ อายุ 9-16 ปี สนใจจะสมัครเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ “พัฒนาเยาวชน เตรียม GO INTER”

ปิดรับสมัครแล้ว

TOP TEST CENTER CO.,LTD.

ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการของนักปราชญ์ทั้งหลาย ผู้ซึ่งมีความประพฤติประดุจผู้มีศีล สมฐานะผู้มีปัญญา ปรัชญาหลักในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพและเป็นแหล่งสร้างสรรค์ปัญญาแก่เยาวชนไทย โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมาในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความเท่าเทียมทางการศึกษากระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

  • มุ่งเน้น – สู่ระดับนานาชาติ

  • เราส่งเสริมการเรียนเรียนรู้ – และการเติบโต

  • การศึกษาเป็นสิทธิ – ไม่ใช่เอกสิทธิ์

.

OUR VALUES

จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเยาวชนนักเรียนทั่วประเทศเพื่อให้ทราบระดับความสามารถและเป็นแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงความรู้ความสามารถทางวิชาการต่อไป

ทางการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนที่มีความสามารถโดยมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนที่มีความสามารถสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา

และบริการทางการศึกษา ส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนวความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์การศึกษาไทย

ในการส่งเสริมองค์กรของรัฐและเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย

ค่ายภาษาอังกฤษ

Leadership, Creative Thinking

โหลดข้อสอบ

รับรหัสจากอาจารย์

ผลสอบ

View More

TOP TEST CENTER