สมัครสอบ TTC
เหลือเวลารับสมัครอีก
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

โครงการสอบ TTC ปี 2567 ที่สนามสอบกลาง

การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง

เทอม 2 ปี 2566 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา “คณิตศาสตร์” “ภาษาอังกฤษ” “ภาษาไทย” “สังคมศึกษา” และ “GPA รวม 5 วิชาหลัก (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม วิชาละ 24 ข้อ)”

สอบที่สนามสอบกลางทั่วประเทศ (กรณีที่โรงเรียนที่เรียนอยู่ไม่เปิดสอบ)

https://apply.toptestcenter.com/onsite

ปี 2567 แบบ Onsite

วันที่ สิงหาคม 2567

คณิตศาสตร์ สอบเวลา 08.00 – 10.00 น.

ภาษาอังกฤษ สอบเวลา 10.30 – 12.30 น.

กันยายน 2567

ภาษาไทย สอบเวลา 08.00 – 10.00 น.

สังคมศึกษา สอบเวลา 10.30 – 12.30 น.

Top GPA Test สอบเวลา 13.00 – 16.00 น.

ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับใบประกาศคะแนนใบจริง และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร , ข้อสอบพร้อมเฉลยได้ ณ วันประกาศผลสอบทางเว็บไซต์

สำหรับรางวัลระดับประเทศ ภาค จังหวัด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ toptestcenter.com/award

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครสอบ

การสมัครสอบแบบสนามกลาง และแบบออนไลน์ จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงที่แบบสนามกลาง จะต้องเลือกสนามที่จะเดินทางไปสอบ

 1. เข้าสู่เว็บกรอกใบสมัคร https://apply.toptestcenter.com
 2. เลือกประเภทการสมัคร ว่าต้องการสมัคร “สอบที่สนามกลาง”
 3. ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
 4. ทำการสแกน QR Code เพื่อชำระเงินค่าสมัคร
 5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมล ซึ่งยืนยันการสมัครสำเร็จ และจะได้รับข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย และรายละเอียดการเข้าสอบทันที

*หมายเหตุ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว ทางโครงการจะไม่คืนเงินทุกกรณี

รายละเอียดข้อสอบ

ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 50 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชาภาษาไทย จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชา GPA จะมี 120 ข้อ 500 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น
แบ่งหัวข้อเป็น 1.คณิตศาสตร์ 2.ภาษาอังกฤษ 3.ภาษาไทย 4.สังคมศึกษา 5.วิทยาศาสตร์ อย่างละ 24 ข้อ

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ระดับชั้น (วิชานี้จะไม่มีม.ปลาย) คือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4-6
 3. ม.1-3

เวลา

เวลาในการทำข้อสอบทั้งแบบสนามกลาง และออนไลน์

เวลาในการทำข้อสอบ

 • คณิตศาสตร์ ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง
 • ภาษาอังกฤษ ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง
 • ภาษาไทย ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง
 • สังคมศึกษา ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง
 • GPA ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง