โครงการสอบ TTC ปี 2563 เทอม 2

การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง

เทอม 2 ปี 2563 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา “คณิตศาสตร์” “วิทยาศาสตร์” และ “GPA รวม 5 วิชาหลัก (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม วิชาละ 24 ข้อ)”

โดยมีการสอบเป็น 2 ประเภทคือ

1.สอบที่สนามสอบ ซึ่งมี 16 สนามสอบกลาง ทั่วประเทศ

2.สอบออนไลน์(สอบที่บ้าน) สำหรับคนที่ไม่สะดวกไปสอบที่สนามสอบ *แต่รางวัลการสอบจะแตกต่างกันไป คลิกอ่านรายละเอียด

รายชื่อสนามสอบกลางในเทอมนี้

 • ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย
 • ระยอง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
 • มหาสารคาม โรงเรียนผดุงนารี
 • บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ
 • ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 • พัทลุง โรงเรียนพัทลุง
 • นนทบุรี โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว(ติดกับกรุงเทพฯ)
 • ขอนแก่น โรงเรียนกวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์(คณิตศาสตร์ครูหนึ่ง)
 • ลพบุรี โรงเรียนกวดวิชาสตาร์แมท
 • มุกดาหาร Genius Academy
 • ภูเก็ต โรงเรียนกวดวิชาเพาเวอร์เบรนส
 • อุดรธานี โรงเรียนกวดวิชาสตาร์แมท
 • อุดรธานี SMARTMATH CENTER
 • ศรีสะเกษ Maths Junior
 • สระบุรี โรงเรียนกวดวิชาสตาร์แมท

รายละเอียดข้อสอบ

ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 50 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4
 3. ป.5
 4. ป.6
 5. ม.1
 6. ม.2
 7. ม.3
 8. ม.4
 9. ม.5
 10. ม.6

ข้อสอบวิชา GPA จะมี 120 ข้อ 500 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ระดับชั้น (วิชานี้จะไม่มีม.ปลาย) คือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4-6
 3. ม.1-3

เวลา

เวลาในการทำข้อสอบทั้งแบบสนามกลาง และออนไลน์

การทำข้อสอบทั้ง 2 ประเภท

ทางโครงการกำหนดเวลามาให้เท่ากันคือ

คณิตศาสตร์ ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง

วิทยาศาสตร์ ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง

GPA ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครสอบ

การสมัครสอบแบบสนามกลาง และแบบออนไลน์ จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงที่แบบสนามกลาง จะต้องเลือกสนามที่จะเดินทางไปสอบ

 1. เข้าสู่เว็บกรอกใบสมัคร https://apply.toptestcenter.com/
 2. เลือกประเภทการสมัคร ว่าต้องการสมัคร สอบที่สนามกลาง หรือสอบออนไลน์ที่บ้าน
 3. ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
 4. ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดการสมัครทางอีเมลที่ได้กรอกไว้
 5. ให้ท่านทำการโอนเงินตามบัญชีและยอดเงินที่ระบบแจ้ง
 6. ตอบกลับอีเมลฉบับดังกล่าว และแนบ Slip การโอนเงินมาด้วย
 7. เมื่อระบบตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมล ซึ่งยืนยันการสมัครสำเร็จ และจะได้รับข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย และรายละเอียดการเข้าสอบ