เข้าสอบ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
Top GPA Test
วันที่ 20-28 กันยายน 2565
คลิกที่นี่

เข้าสอบได้ตั้งแต่ 10.00น. วันที่ 20 กันยายน ถึง 23.59น. วันที่ 28 กันยายน 2565
วันเวลาใดก็ได้ในช่วงที่กำหนด โดยแต่ละวิชาสามารถเข้าสอบได้ 1 ครั้ง

โดยสามารถทดลองระบบการสอบได้ก่อนโดยเข้าสอบที่ข้อสอบ Demo 5 ข้อ

สอบถามปัญหาได้ที่ LINE @Toptestcenter
จันทร์ – ศุกร์ 09.00-17.00 น.