รางวัลสำหรับการสอบออนไลน์ (สอบที่บ้าน)

สมัครสอบได้ที่ https://apply.toptestcenter.com

1.ทุกคนที่เข้าทำข้อสอบในระบบสอบออนไลน์ จะได้รับเกียรติบัตรตัวจริง ส่งไปให้ที่บ้าน ภายใน 1 เดือนหลังจากประกาศผลสอบ

2.หากทำคะแนนวิชาอะไรก็ได้ที่สมัครสอบ ได้เกิน 75% จะได้รับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียติ
75%-เหรียญทองแดง / 80%-เหรียญเงิน / 90%-เหรียญทอง