รางวัลสำหรับการสอบที่สนามสอบ

สมัครสอบได้ที่ https://apply.toptestcenter.com/onsite

ประเภทของรางวัล

การจัดสอบแบ่งเป็น 2 ประเภท โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

1. การจัดสอบประเภทแยกรายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์ และมีการจัดมอบประเภทรางวัล ตามระดับชั้นที่มีการสอบเป็นดังนี้

รางวัลระดับประเทศมี  3  รางวัล  ดังนี้
(ประมวลผลจากจำนวนผู้สมัครสอบทั่วประเทศ)

  1. ผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
   จะได้รับเงินทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  2. ผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
   จะได้รับเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  3. ผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
   จะได้รับเงินทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลระดับภาค แบ่งเป็น 6 ภาค คือ ภาคกรุงเทพมหานคร, ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ และภาคตะวันออก
 • ผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของภาค  ได้รับเงินทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร  
 • รางวัลระดับจังหวัด คือ ผู้ที่ได้อันดับ 1 ของแต่ละจังหวัด ได้รับเกียรติบัตรชมเชย
 • นักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลข้างต้น จะได้รับใบประกาศผลสอบรายบุคคล

2.การจัดสอบประเภทรวม 5 วิชาหลัก (คณิต,อังกฤษ,ไทย,สังคม,วิทย์) ภายใต้ชื่อโครงการ  “Top GPA Test”

มีการจัดมอบประเภทรางวัล ตามระดับชั้นที่เปิดสอบ  โดยมีรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

 • ประเภทที่ 1 : รางวัลระดับประเทศ มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่
 1. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ  ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร
 2. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 2 ของประเทศ  ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร
 3. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 3 ของประเทศ  ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร

 

 • ประเภทที่ 2 : รางวัลระดับภาค มีจำนวน 18 รางวัล (แบ่งการประเมินผลออกเป็น 6 ภาค ภาคละ 3 รางวัล)

ผู้ทำคะแนนรวมได้สูงเป็นอันดับ 1 ถึง 3 ของแต่ละภาค ได้รับรางวัลเป็นเหรียญรางวัลและใบเกียรติบัตร

 

 • ประเภทที่ 3 : รางวัลระดับจังหวัด

ผู้ทำคะแนนรวมได้สูงเป็นอันดับ 1  อันดับ 2 และ อันดับ 3 ของแต่ละจังหวัด ได้รับรางวัลเป็นใบเกียรติบัตรจากสถาบัน

 • โดยมีหลักการการจัดแบ่งภาค  ดังต่อไปนี้
  1. ภาคเหนือ  รวม  16  จังหวัด
   ประมวลผลจากจำนวนผู้สมัครสอบที่ศึกษาอยู่ในเขตจังหวัด  กำแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  นครสวรรค์  น่าน  พะเยา  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน  สุโขทัย  อุตรดิตถ์
  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   รวม 20 จังหวัด
   ประมวลผลจากจำนวนผู้สมัครสอบที่ศึกษาอยู่ในเขตจังหวัด  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ
  3. ภาคกลาง  รวม  18  จังหวัด
   ประมวลผลจากจำนวนผู้สมัครสอบที่ศึกษาอยู่ในเขตจังหวัด กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี
  4. ภาคตะวันออก  รวม  8  จังหวัด
   ประมวลผลจากจำนวนผู้สมัครสอบที่ศึกษาอยู่ในเขตจังหวัด จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  สระแก้ว
  5. ภาคใต้  รวม  14  จังหวัด
   ประมวลผลจากจำนวนผู้สมัครสอบที่ศึกษาอยู่ในเขตจังหวัด กระบี่  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  สุราษฎร์ธานี
  6. ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร
   ประมวลผลจากจำนวนผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครที่ได้รับหลายรางวัลในโครงการเดียวกันจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ส่วนรางวัลที่รองลงมาให้ถือว่าสละสิทธิ์
 2. หากมีผู้ได้รับรางวัลในแต่ละอันดับมากกว่าหนึ่งคน เงินรางวัลจะหารตามจำนวนผู้ได้รับรางวัลประเภทของรางวัลนั้น ๆ
 3. หากมีผู้ได้รับรางวัลในแต่ละอันดับมากกว่าหนึ่งคน ถ้วยรางวัลหรือเหรียญรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจะได้รับทุกคน
 4. เมื่อมีการจัดอันดับของผู้สอบหากมีผู้ที่ได้อันดับเดียวกันหลายคนจะทำให้อันดับถัดไปกระโดดข้ามตามจำนวนของผู้ที่ได้อันดับก่อนหน้านี้ เช่น มีผู้ที่ได้อันดับที่ 1 จำนวน 5 คน ดังนั้นอันดับถัดไปคืออันดับที่ 6 เป็นต้น
 5. การตัดสินรางวัลทุกกรณี ถือสิ้นสุดที่โครงการฯ