สถานที่ : เลขที่ 175 หมู่ที่ 8  ถนนรามคำแหง 2  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250
โทรศัพท์ :  0-2739-9130,  0-2739-9131
โทรสาร : 0-2720-9744
เวลาทำการ :  จันทร์ – เสาร์  เวลา  8.30 – 17.30 น.

Email: info@toptestcenter.com / ttc.toptestcenter@gmail.com

Website: www.toptestcenter.com

Facebook: facebook.com/TOPTESTCENTER

ประวัติ Top Test Center