สอบเตรียมสอบเข้าม.1 ม.4
ประกาศผลสอบวันที่ 5 มิ.ย. 63

สอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ 16 มิ.ย. 63
ทาง หน้าประกาศผลสอบ

ข้อตกลงในการทำข้อสอบ ONLINE
การกดส่งคำตอบครั้งแรก คำตอบจะถูกนำมาประมวลผลสอบ
มีผลต่อการได้รับเหรียญรางวัล และคะแนนที่อยู่ในเกียรติบัตร
หลังจากการส่งคำตอบครั้งแรก นักเรียนยังสามารถเข้ามาทำข้อสอบเพื่อทบทวนได้อีก
หากทำข้อสอบยังไม่เสร็จ หรือยังไม่กดส่งคำตอบ
แล้วมีความจำเป็นต้องออกจากระบบเพื่อมาทำภายหลัง
นักเรียนจะต้องเริ่มต้นทำข้อสอบใหม่ทั้งหมด
(แนะนำว่า ในขณะที่ทำการสอบควรจดคำตอบไว้บนกระดาษ
หรือเอกสารภายนอกด้วย เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาทวนข้อคำถามใหม่
หากต้องเริ่มต้นทำข้อสอบใหม่)