รายละเอียดการเข้าสอบ “สนามสอบกลาง” วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ Top GPA Test
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
  • ห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบ ให้เขียนชื่อและเบอร์โทรไว้ที่ข้อสอบ
 จะได้รับคืนพร้อมใบประกาศ
  • เข้าห้องสอบสายได้ไม่เกิน 30 นาที
  • ออกจากห้องสอบได้หลังจากเริ่มสอบไป 40 นาที
  • แต่งกายชุดนักเรียน
  • สิ่งที่ต้องนำเข้าห้องสอบ บัตรประจำตัวเข้าสอบ ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ (บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ https://toptestcenter.com/print-id-165 โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน)
 สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE @toptestcenter
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการสอบ
  • ประกาศผลสอบ 15 ตุลาคม 2565
แผนที่และเบอร์โทรติดต่อสนามสอบกลาง

 

* สอบ Online ภาษาไทย สังคมศึกษา Top GPA Test ปิดรับสมัคร 19 กันยายน 2565
สมัครได้ที่ https://apply.toptestcenter.com/online