สอบ Onsite ประกาศผลสอบคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เข้าดูผลสอบรายบุคคล คลิก result.toptestcenter.com/listperson
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ระดับประเทศ ภาค และจังหวัด result.toptestcenter.com

สมัครสอบ Onsite สนามสอบกลาง เทอม 2 ปี 2565 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Top GPA Test ที่ apply.toptestcenter.com/examcenter

 

สอบ Online คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ Pre-TGAT และ Pre-TPAT3 ตรวจผลสอบ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE @toptestcenter