สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

สนามสอบกลาง โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว จังหวัดนนทบุรี

สนามสอบกลาง วิทยาลัยการวิจัย RMCS ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี

สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่โปรเอ็ด จังหวัดเชียงใหม่