fbpx

ภาษาไทย

Home/Tag: ภาษาไทย

สอบออนไลน์ TTC เทอม 1 ปี 2563

2020-07-31T17:44:22+07:00

โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ Top Test Center แบบ ONLINE โครงการสอบ Top Test Center แบบ ONLINE การสมัครสอบ ONLINE นี้ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบที่บ้าน เป็นข้อสอบชุดเดียวกับการสอบที่สนามสอบกลางและที่โรงเรียน โปรดกรอกข้อมูลใบสมัคร ,ชำระเงิน และยืนยันการชำระเงินที่ ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับสอบ ONLINE วิชา วันปิดรับสมัคร วันสอบ เวลาสอบ วันประกาศผล ระดับชั้น ค่าสมัคร คณิตศาสตร์ 2 ต.ค. 63 4-18 ต.ค. 63 เวลาใดก็ได้ที่สะดวก 27 ต.ค. 63 ป.1-ม.6 200 บาท ภาษาอังกฤษ 2 ต.ค. 63 4-18 ต.ค. 63 เวลาใดก็ได้ที่สะดวก 27 ต.ค. 63 ป.1-ม.6 200 บาท ภาษาไทย 19 ต.ค. 63 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 63 เวลาใดก็ได้ที่สะดวก 18 พ.ย. 63 ป.1-ม.6 200 บาท สังคมศึกษา 19 ต.ค. 63 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 63 เวลาใดก็ได้ที่สะดวก 18 พ.ย. 63 ป.1-ม.6 200 บาท GPA 19 ต.ค. 63 21 ต.ค. [...]

สอบออนไลน์ TTC เทอม 1 ปี 25632020-07-31T17:44:22+07:00

โครงการ TOP TEST CENTER 2020

2020-07-27T23:45:33+07:00

โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ Top Test Center ปีที่ 20 (มีแบบสอบ ONLINE ด้วยนะ คลิก) เริ่มต้นเทอม 1 ปี 2563 กลับมาอีกครั้งกับโครงการสอบ Top Test Center การสมัครสอบสนามกลางนี้ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ แต่ทางโรงเรียนไม่ได้เปิดเป็นสนามสอบ โปรดกรอกข้อมูล ,ชำระเงิน และยืนยันการชำระเงินที่ ระบบยืนยันการชำระเงิน วิชา วันปิดรับสมัคร วันสอบ เวลาสอบ วันประกาศผล ระดับชั้น ค่าสมัคร คณิตศาสตร์ 31 ส.ค. 63 26 ก.ย. 63 08.00-10.00 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.6 150 บาท ภาษาอังกฤษ 31 ส.ค. 63 26 ก.ย. 63 10.30-12.30 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.6 150 บาท ภาษาไทย 21 ก.ย. 63 17 ต.ค. 63 08.00-10.00 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.6 150 บาท สังคมศึกษา 21 ก.ย. 63 17 ต.ค. 63 10.30-12.30 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.6 150 บาท GPA 21 ก.ย. 63 17 [...]

โครงการ TOP TEST CENTER 20202020-07-27T23:45:33+07:00

ประกาศผลสอบ Top GPA Test ปี 2562 เทอม 2

2020-02-25T01:53:31+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันวิชา Top GPA Testด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ Top GPA Test ปี 2562 เทอม 22020-02-25T01:53:31+07:00

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ปี 2562 เทอม 1

2019-10-13T19:33:10+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 9ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ปี 2562 เทอม 12019-10-13T19:33:10+07:00

ประกาศผลสอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา ปี 2562 เทอม 1

2019-10-06T23:48:17+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP THAI TEST ครั้งที่ 17และ TOP SOCIAL TEST ครั้งที่ 18ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา ปี 2562 เทอม 12019-10-06T23:48:17+07:00
Go to Top