TTC News

Home/TTC News

การทดสอบออนไลน์ “ข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์”

2021-05-21T01:42:26+07:00

โครงการวิจัยเรื่อง: การพัฒนาระบบสร้างข้อสอบอัตโนมัติสำหรับจัดคลังข้อสอบจำแนกตามเนื้อหาและระดับความยาก: การประยุกต์แนวคิดวิศวกรรมการประเมิน ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้นักเรียนในความดูแลของท่านเข้าร่วมโครงการ กรุณาทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. อ่านเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 2. การให้ความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form) (สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี) ให้ผู้ปกครองกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่สามารถติดต่อสะดวก เพื่อผู้วิจัยขอความยินยอมจากท่านผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งข้อมูล E-Mail เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดอื่น ๆ หากท่านมีประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 3. กรอกข้อมูลของนักเรียนในความดูแลของท่านให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม 4. คุณสมบัติของนักเรียนผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครง คือ เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีอายุอยู่ระหว่าง 12 - 16 ปี ซึ่งหมายถึงนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 4.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 4.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 5. แบบทดสอบมีทั้งหมด 6 ชุด จำแนกตามระดับความยากง่าย ดังนี้ ชุด A, B, C, D, E และ F 6. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องทำข้อสอบให้ครบทั้ง 6 ชุด ส่วนคะแนนในการทำแบบทดสอบของนักเรียนในความดูแลของท่าน ทางผู้วิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลังการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ในการวิจัย โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลผ่านไปยัง E-Mail ที่ท่านให้ไว้เท่านั้น 7. หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบ “ข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์” เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการคัดเลือกให้มาทำแบบทดสอบ “ข้อสอบที่สร้างจากโปรแกรมสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์” โดยที่ผู้วิจัยจะแจ้งผ่านไปยัง E-Mail ที่ท่านให้ไว้ เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัย ลงทะเบียนเพื่อรอรับรหัสเข้าสอบ คลิก https://bit.ly/ttcfree1 กำหนดการในการจัดการทดสอบข้อสอบต้นแบบด้วยระบบออนไลน์ ดังนี้

การทดสอบออนไลน์ “ข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์”2021-05-21T01:42:26+07:00

ประกาศผลสอบ Top GPA Test ปี 2562 เทอม 2

2020-02-25T01:53:31+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันวิชา Top GPA Testด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ Top GPA Test ปี 2562 เทอม 22020-02-25T01:53:31+07:00

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปี 2562 เทอม 2

2020-02-18T01:24:11+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปี 2562 เทอม 22020-02-18T01:24:11+07:00

JESC 2020 สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน “ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม”

2020-03-06T17:07:25+07:00

ประกาศ เลื่อนกิจกรรม ไปเป็นช่วงเดือนตุลาคม 2020 เนื่องจากไวรัส COVID-19 สมัครค่ายเลย กลับมาอีกครั้ง ของสุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย Junior English Summer Camp ตอน ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม ข่าวดีสำหรับน้องๆ อายุ 6-10 ปี ทาง TOP TEST CENTER ร่วมกับ WE PREMIUM ENGLISH CENTER จัดค่าย “Junior English Summer Camp 2020” สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม ส่งเสริมทักษะ LOGIC (ตรรกศาสตร์) , COLLABORATION (ความร่วมมือทำงานเป็นทีม) และพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ อีกทั้งจะได้เพิ่มพูนคำศัพท์มากมายจากกิจกรรมมากมายในบรรยากาศสุดมันส์ สอนโดยคุณครู Native Speakers และทีมพี่ๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ หากน้องๆ อายุ 6-10 ปี สนใจจะสมัครเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน “ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม” สามารถกรอกใบสมัครได้ถึง 31 มีนาคมนี้ และจะประกาศผลการสมัครในช่วงต้นของเดือนเมษายน ช่องทางการสมัคร : http://www.bit.ly/jesc2020 เกณฑ์การคัดเลือก : เลือกจากคลิปแนะนำตัวเป็นและแสดงความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ , การตอบคำถาม ทุกคนที่เข้าค่ายจะได้รับเสื้อกราวน์ และประกาศณียบัตรรับรองการผ่านการอบรม สถานที่ : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ : วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020 ติดต่อสอบถาม E-mail : [email protected] [email protected] : @TOPTESTCENTER http://line.me/ti/p/[email protected] Tel : 092-556-5557 (พี่ธามม์) , [...]

JESC 2020 สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน “ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม”2020-03-06T17:07:25+07:00

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ปี 2562 เทอม 1

2019-10-13T19:33:10+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 9ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ปี 2562 เทอม 12019-10-13T19:33:10+07:00

ประกาศผลสอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา ปี 2562 เทอม 1

2019-10-06T23:48:17+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP THAI TEST ครั้งที่ 17และ TOP SOCIAL TEST ครั้งที่ 18ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา ปี 2562 เทอม 12019-10-06T23:48:17+07:00

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปี 2562 เทอม 1

2019-09-17T01:24:24+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP MATHEMATICS TEST ครั้งที่ 34และ TOP ENGLISH TEST ครั้งที่ 18ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปี 2562 เทอม 12019-09-17T01:24:24+07:00

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง TOP GPA TEST TTC 2562

2019-09-09T19:01:28+07:00

สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์ จังหวัดขอนแก่น สนามสอบกลาง โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว จังหวัดนนทบุรี สนามสอบกลาง วิทยาลัยการวิจัย RMCS ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่โปรเอ็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง TOP GPA TEST TTC 25622019-09-09T19:01:28+07:00

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง ภาษาไทย สังคมศึกษา TTC 2562

2019-08-30T02:16:54+07:00

สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์ จังหวัดขอนแก่น สนามสอบกลาง โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว จังหวัดนนทบุรี สนามสอบกลาง วิทยาลัยการวิจัย RMCS ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี สนามสอบกลาง โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่โปรเอ็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง ภาษาไทย สังคมศึกษา TTC 25622019-08-30T02:16:54+07:00

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ TTC 2562

2019-08-30T02:17:11+07:00

สนามสอบกลาง จังหวัดขอนแก่น สนามสอบกลาง จังหวัดนนทบุรี สนามสอบกลาง จังหวัดชลบุรี สนามสอบกลาง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบสนามสอบกลาง คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ TTC 25622019-08-30T02:17:11+07:00
Go to Top